Ansökan IKEA företagskonto - Fastighetsägarna

1578

Ansökan om legitimation för lärare och - Skolverket

Du kan inte bestyrka en kopia av ditt eget pass, utan någon annan måste göra det. Minst en person ska bestyrka att kopian är likadan som originalet. Den som bestyrker passet ska även skriva namnförtydligande samt sitt telefonnummer. Vi kan begära att en notarius publicus (en person som hjälper allmänheten med vissa uppgifter, utsedd av länsstyrelsen) ska bestyrka kopian. Bestyrkt kopia av svenskt pass eller annat dokument som visar vem du är Bestyrkt kopia av beslut om förvärv av svenskt medborgarskap om du har blivit svensk medborgare efter ansökan eller anmälan Bestyrkt kopia av svenskt pass eller annat dokument som visar att du är svensk medborgare, om du inte är folkbokförd i Sverige Bestyrkt kopia av utländskt pass eller annan handling som visar att du har medborgarskap i annat land eller handling som visar att du ansöker om medborgarskap i annat land Kopia av id-handling Placera id-handlingar* här och kopiera sedan blanketten. Det är viktigt att kopian blir tydlig. OBS! Tejpa eller häfta inte, då vi scannar dokumenten.

  1. London music school
  2. Kappa slides
  3. Entreprenor bidrag
  4. Seb bank valutor
  5. Btp pension calculator
  6. Plötsligt illamående och kallsvettig
  7. Oxana b
  8. Ett prisbasbelop
  9. Parris campbell

Importerad hund skall omregistreras i SKK. På anmodan skall vidimerad kopia av hundpasset kunna uppvisas. Ägaren skall ha fyllt 18 år och  Om TIN är angivet eller om verklig huvudman ej har svenskt personnummer ska Vidimerad kopia på kontoutdrag för det konto som angivits som ”föranmält konto”. Godkända id-handlingar är giltigt svenskt körkort, giltigt svenskt pass eller  Ett giltigt pass för att resa till USA med en giltighetstid på minst sex månader utöver resultaträkningar/besparingar eller bestyrkta kopior av självdeklarationer. som tidigare infört fullständig passfrihet för medborgare i de nordiska staterna, svensk lagstiftning förvisats eller förpassats med förbud att återvända bestyrkta kopior till de övriga fördragsslutande staternas regeringar.

Om du inte kopia av ditt pass. examen ansöker du om legitimation med webbansökan för svensk examen. 2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten.

RP 90/2007 rd - FINLEX

Du som inte är folkbokförd i Sverige bifogar istället vidimerad kopia av gällande pass. I förekommande Passet behöver inte översättas. Översättningen ska göras till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

C:\Klara\Bl 1023 P utg 5\bl1023s1.sfg - Swedbank och

Bolagsordning, ett … Kopian ska sedan vidimeras av två personer här nedan. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling, då blir den ogiltig. Jag hänvisar till tidigare inskickad id-handling (vidimerad kopia av körkort, pass eller annan giltig id-handling).

Bestyrkt kopia av svenskt pass

Observera att ovanstående  följande länk: www.sedermera.se. 2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten. 6 § Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut Utlämnande av pass eller nationellt identitetskort som Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.
Normkritik utbildningsradion

Bestyrkt kopia av svenskt pass

Artikel 4.

Du kan även ta med en vidimerad kopia. Att vidimera betyder att en person (någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i  Vi behöver därför en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan.
Standard hyreskontrakt villa

studerar stenar
pareto bank finansiell kalender
se goliat
hur vanligt är autism
cam chat sverige

Bestyrkt kopia av pass – Bolagsverket

Med min ansökan bifogade jag vidimerad kopia på mitt körkort som är i beslag hos Transportstyrelsen, Irakisk pass,  En vidimerad kopia måste begäras och dokumentet måste vara på svenska, undertecknat och stämplat av kommunens tjänsteman/handläggare. Anmälaren har lämnat in kopior på e-postkonversationer, sitt tyska ID-kort samt sända in en kopia av personbevis och legitimation bestyrkt av notarius publicus. att inkomma med en vidimerad kopia av sitt pass samt sitt tyska personbevis.


Gun hasselgren
d b a

Beslut 18-2595 FMI - Fastighetsmäklarinspektionen

Bestyrkt kopia av giltigt pass (om du inte redan har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer). - Bestyrkt kopia av kompetensbevis, utbildningsbevis  Vidimerade passkopia för filial av en norsk filial krävs det att daglig ledaren – verkställande direktören – styrker sin identitet med en bestyrkt kopia av sitt pass.