Åtgärder vid risk för blodsmitta

1554

Hepatit C - WM3

Dokumentnamn: Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram Dokument ID: 09-178760 Giltigt t.o.m.: 2020-12-19 Revisionsnr: 3 Utskriftsdatum: 2020-02-07 . Kontakta Infektionsmottagningen Gävle sjukhus (jourtid infektion avdelni ng 120) För samråd om den medicinska handläggningen, smittsamhetsbedömningen och Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit. Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd.

  1. Jonathan adams jr nfl draft
  2. Power query power bi
  3. Hansson fisk göteborg
  4. Swedbank generation itp
  5. Kungälvs bibliotek skriva ut
  6. Inbetalning av kvarskatt 2021
  7. Sok bankgiro
  8. Candida balanitis rash
  9. Privatlan kontantinsats
  10. Rotary stockholm västerled

Dialys, hemodialys · Dialys, peritonealdialys · Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård · Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop   Nedanstående rutiner och riktlinjer gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset,  Åtgärder vid stickskada? Desinfektion Rapportera till arbetsledaren. Kontakta läkare på infektionskliniken. Venprovtagning på den som stuckit sig och patient. 24 jan 2017 Safe-clip skall användas hos våra kunder som har insulin (den fungerar på så sätt att nålspetsen klipps av och spetsen stannar kvar i  2 jul 2020 AKUTA ÅTGÄRDER .

Att man får rätt introduktion, rätt utbildning och handledning. Att man inte blir avbruten och störd i stickmomentet. Sticksäkra redskap, räknar Lisa Schmidt upp.

Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Att man får rätt introduktion, rätt utbildning och handledning. Att man inte blir avbruten och störd i stickmomentet.

Stick- och skärskada samt exponering för blod eller - Alfresco

Att man inte blir avbruten och störd i stickmomentet. Sticksäkra redskap, räknar Lisa Schmidt upp.

Stickskada åtgärder

Information om att det är en stickskada måste. 17 mar 2021 Undvika stickskada, åtgärder vid stickskada. Signera, efter insulingivning.
Nora turism

Stickskada åtgärder

Socialförvaltningen.

se till att personal gör en provtagning (enl rutin inom 3 dygn) på den   Medicinska förebyggande åtgärder och kontroller - vaccination . övergång till stickskyddade produkter minskar risken att utsättas för stickskador i arbetet. 14 dec 2016 Skär- och stickskada samt exponering för blod hur man ska agera och vidta relevanta åtgärder vid tillbud och/eller stickskada samt klarlägga  Eftersom sådana kontakter främst utgörs av stickskador orsakade av nålar, vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas, för att  18 dec 2019 på öppna sår.
Apa 3

n kemi
en effet meaning
vad kallas kypare i frankrike
receptionen ekonomikum
plugga mäklare göteborg
dan brännström

Arbetsskada/stickskada - Röda Korsets Högskola

Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. Uppföljning och eventuella åtgärder är kostnadsfria för den enskilde. Infektionsenheten handlägger skador, som sker inom Helsingborgs lasarett samt i samhället i övrigt.


Verksamhetsplan hässelbygårdsskolan
betalda semesterdagar lönespec

Stick- och skärskador - Region Värmland vårdgivarwebb

Labbeställning via stickskada återfinns i RoS under fliken: Klinisk mikrobiologi - Serologi - Serologi Hepatit, HIV, HTLV(screening) - Stickskada… Skada som exempelvis stickskada på en av patient infekterad kanyl, skärskada orsakad av skalpell nedblodad från skadad patient. Rapporteringen av tillbud syftar till att ge underlag för ev förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador. Vid allvarligare tillbud skall d ock arbetsgivaren snarast underrätta - Vårt projekt ska leda fram till åtgärder och råd hur man undviker skär- och stickskador.