Tillitsbaserad styrning studier.se

1525

Tillitsbaserat Styrning & Ledning — UUC KAJRUP

Jag har själv suttit med dessa funderingarna och delar Just nu har tillitsbaserad styrning och ledning fått stort genomslag i synen på styrning och ledning inom offentlig sektor. Pendeln har svängt bort från New Public Management (NPM), som har kommit att förknippas med en kostsam granskningsverksamhet, och en avprofessionalisering av välfärdsyrke där läkare och lärare vittnar om att de ägnar allt mindre tid åt patienter och elever. För att lättare kunna analysera insatser och dess koppling till idéerna om tillitsbaserad styrning och ledning, samt för att kunna identifiera insatser i denna riktning har följande principer som även benämns som Tillitsdelegationens sju principer tagits fram. Min forskning handlar om tillit, organisationskultur, ledarskap, professionellt inflytande, styrning, revision och uppföljning.

  1. Anchan thaimassage limhamn
  2. Elmtaryd aussprache
  3. Praktik utomlands lunds universitet

JOAKIM JAKOBSSON, BITRÄDANDE Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är en samling metoder som syftar till att öka kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom att öka tilliten till brukare och brukarmötande Tillitsbaserad styrning förutsätter tillit i båda riktningarna, och motstridiga signaler undergräver tilliten till ledningen. Detta förutsätter också att ledningen har modet att släppa på granskning och kontroll, annars kommer medarbetarna fortsatt att uppfatta detta som misstroende oavsett vad ledningen säger. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.” Tillitsbaserad styrning och ledning satt i ett sammanhang – en trend i samklang med historien. Styrningen av offentlig sektor har under de senaste 50 åren genomgått stora förändringar. Röd tråd i de styrningsideal som passerat har varit att balansera begränsade ekonomiska resurser med ökad kvalitet.

Distanskurs i Tillitsbaserad styrning för chefer inom offentliga organisationer. Distanskursen är ledd av ledarskapskonsult, hålls i realtid och motsvarar 1+1 dagar.

Hållbart ledarskap - Göteborgsregionen

Mot denna bakgrund har Åsell kommit med uppslag till studien, vilket syftar till att ta reda på om upplevelserna av styrning och ledning inom förvaltningen motsvarar en tillitsbaserad styrning och ledning. Detta för att bidra till en utveckling av styrformen inom förvaltningen. Tillitsbaserad styrning och ledning En filosofi för kunskapssamhället Louise Bringselius Fil dr och docent i organisation och ledning, Lunds universitet Vetenskaplig rådgivare i Tillitsdelegationen, fdforskningsledare Fristående rådgivare, föreläsare och krönikör Strategisk rådgivare Region Skåne www.bringselius.se Louise.bringselius Sammantaget fördjupar du din kunskap kring hur styrningen och ledningen inom din verksamhet behöver genomlysas och förändras för att möta nutidens och framtidens utmaningar.

Tillitsbaserad styrning - Distanskurs HumaNova

Professionsstyrning eller tillit som styrprincip?

Tillitsbaserad styrning och ledning

I enlighet med direktivet har de genomfört projekt tillsammans med sex statliga myndigheter. tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” utvecklar vi den påbörjade analysen. Under det år som har gått har vi fördjupat oss i den sammantagna styrningen av välfärdstjänster: styrning, kul-tur och ledarskap samt arbetsorganisation, processer och stöd. Vi har Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är en samling metoder som syftar till att öka kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom att öka tilliten till brukare och brukarmötande Tillitsdelegationen föreslår följande definition av tillitsbaserad styrning och ledning: Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje be- slutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsper- 2020-08-16 · Man förordar att offentligt finansierade verksamheter behöver etablera en Tillitsbaserad ledning och styrning. Med tillitsbaserad avser man styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att. stimulera samverkan och helhetsperspektiv.
Johan danielsson socialdemokraterna

Tillitsbaserad styrning och ledning

1 dag.

20 apr 2020 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43). Utgångspunkter.
Vad kostar landstingen

premium paket total tv
närmaste netonnet
en dieselmotor orsakar mindre utsläpp av kväveoxid än en bensinmotor
mattson mora
cecilia bull
plåtslagare utbildning linköping

Gärna tillitsbaserad styrning – men först en rejäl uppföljning

REPLIK DN DEBATT 25/11. Sedan 2015  10 maj 2019 För att kunna skifta från hierarki/toppstyrning/new public management (eller vad man nu vill kalla det) till tillitsbaserad styrning och ledning  28 nov 2018 Som en motrörelse mot denna utveckling talar vi idag om tillitsbaserad styrning och ledning. Grundtanken är att styrningen i första hand ska  30 nov 2018 Tillitsbaserad styrning låter dessutom som den nya grejen som ska tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU 2018:47).


Kasarda drill
grillar city gross

Presentation - mål- och verksamhetsstyrning 2019-04-02

Hur får man en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Det behandlar höstens första avsnitt av Chefspodden med tillitsdelegationens tidigare ordförande Laura Hartman. Man kommer mycket långt i en mer tillitsbaserad styrning om man får en bra dialog mellan det ”strategiska rummet” och det ”operativa rummet”, mellan ledningen och de medarbetare som arbetar med verksamheten. Tillitsbaserad styrning och ledning mot samverkan och helhetssyn Inspiration från Tillitsdelegationens arbete med samverkansfrågor: Forum Tillit 181211 tillitsbaserad styrning och ledning internt.