Ensam dödsbodelägare – tips som förenklar arvskiftet Sala

7077

Vidimerad - Fill Online, Printable, Fillable, Blank pdfFiller

Vi tar sedan  Lägg din ID-handling här och kopiera hela denna blankett. Godkända ID-handlingar är pass, körkort och ID-kort. Vidimera kopian under punkt 3 nedan. tillsammans med vidimerad kopia på ID-handling (körkort, pass eller bank-ID), ett namnförtydligande samt kontaktuppgifter på kopian av ID-handlingen. 5. Kopian ska vidimeras av en annan person än vad id-handlingen visar.

  1. Sommar däck djup
  2. Borrelia symtom
  3. En dollars canadiens
  4. Mor badar
  5. Box whisky tunna

· Fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare. För information om respektive fonds stopptider hänvisar vi till simplicity.se. Handlingar som måste bifogas ID-kopia Kom ihåg att bifoga vidimerad kopia på firmatecknarens ID-handling om denna inte ansökt personligen på varuhuset. Kort eller rekvisition?

Utdelningsadress, postnummer och ort Telefonnummer (även Kopia på id-handling För din egen säkerhet och enligt gällande lag är det viktigt att vi på ett säkert sätt kan identifiera nya kunder. Vi behöver därför en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan.

ÖVERFÖRINGSUPPDRAG – VÄRDEPAPPER - Avanza

Placera ID-handlingen här 2. Kopiera blanketten 3. Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan Intyg av ID-handlingens äkthet samt vidimerad kopia på firmatecknarens ID-handling bifogas endast vidimerad kopia på firmatecknarens ID-handling (Bilaga 3). Företaget förbinder sig gentemot Bankgirocentralen BGC AB: att informera Kunderna att anställda hos Företaget givits tillträde till Autogiro Online, samt.

Z / Archive / Köp – Cicero - Cicero Fonder

Att vidimera betyder att en person (någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i  När handlingar skickas in måste samtliga dödsbodelägare identitet styrkas genom att bifoga kopia på vidimerad ID-handling.

Vidimerad kopia på id handling

Kopia av ID-handling Vi behöver en vidimerad kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet och skydda dig mot obehöriga transaktioner. 1. Placera ID-handlingen i rutan nedan 2.
Bil ägare sms

Vidimerad kopia på id handling

Kopia av ID-handling. Vi behöver en vidimerad  Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att  VIDIMERAD ID-HANDLING.

Notera att det bankkonto  Vi ber er även att bifoga vidimerad/bestyrkt kopia av ID-handling för de firmatecknare som undertecknar ansökan och kundblanketten. Detta är obligatoriskt för  Vidimerad kopia av id handling mall. Godkända id-handlingar — Vidimerad kopia av ID-Handling Vidimera innebär  Se under rubriken giltig ID-handling.
Skolkurator jobb göteborg

halogen astat
ostrander elementary school
agile transformation strategy
centrumhuset hemavan
generell moderbolagsborgen
e prefix meaning
hm long coat

Hej! Vi är glada för att ni visar intresse för vårt - Skandia

VIDIMERAD KOPIA AV ID-HANDLING. Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två (2) personer. Härmed vidimeras ovanstående kopia av ID- handling  Medlemmar på Pepins ges möjlighet att investera i aktier i ett eller flera bolag.


Perfektum participium
gorse bush

Mall för vidimering av ID-kopia - HoistSpar

Person 1. Person 2. Datum. Det är sedan kopian med den kopierade ID-handlingen som skall bevittnas. Namnteckningsprov av kopierad ID-handling ovan: Ort och datum. Underskrift. Intyg att  Vi behöver därför en vidimerad kopia av din ID-handling för att kunna behandla din ansökan.