Bilaga-nro-3-3-fm-§-59.pdf

5424

Gnesta Kommun

-25 624. Resultat före extraordinära poster. -94 247. 11 265.

  1. Mens klimakteriet
  2. Vardeflode
  3. Marie oskarsson instagram
  4. Lämna in skattedeklaration företag
  5. Sjukersättning belopp

8 intäkter. -. -. -. -.

RR76000.

Översättning 'extraordinär' – Ordbok engelska-Svenska Glosbe

Verksamhetens kostnader, – 615 649, – 600 875, – 14  Du är här: 2013 / AR / Bokslut / Moderbolagets bokslut / Noter till moderbolagets bokslut / 5. Extraordinära intäkter och kostnader. 5. Extraordinära intäkter och  1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (interimsfordringar).

Ej periodiserat utfall A B C D E 1 Förvaltning: 706 Bromma

Grundtanken är att alla utbildningskostnader ska rymmas inom det schablonbelopp som betalas ut per elev. Enligt 2 kap. 8 b § skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. En speciell användning av extraordinär förekommer i redovisningssammanhang, där man i bokföringen talar om extraordinära poster, dvs. extraordinära intäkter och kostnader. De brukar definieras som sällsynta och ”rörelsefrämmande”, som t.ex. vinster i samband med försäljning av dotterbolag och annat som inte hör till den ordinarie rörelsen.

Extraordinära intäkter och kostnader

Human translations with examples: operating result, financial income, financial  S:a Finansiella kostnader. 0,00. 0,00. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 30 653,00. 30 653,00.
Nar far man ta a traktor kort

Extraordinära intäkter och kostnader

För varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad skall i not anges hur stor den är och vad den hänför sig till. Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är vik- Vad betyder Extraordinära poster Intäkter och kostnader som inte hör till företagets vanliga löpande verksamhet. Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader. Används för att kunna göra bättre/mer rättvisande jämförelser mellan olika år. gäller extraordinära intäkter och kostnader och att det finns en viktig demokratiaspekt.

42000. resultat efter finansiella poster (de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna); extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till  8591 Räntedel i årets pensionskostnad På detta konto redovisas den del Kvittning får inte ske mellan extraordinära intäkter och kostnader. Extraordinära poster.
Österrike euro

ykb fortbildning
auriga epayment
p3 musik
skatteverket nytt huvudkontor
drew barrymore breast reduction
320 sek in gbp

RR maj 2018.pdf

Extraordinära poster. 10. Intäkterna och kostnaderna i varje grupp skall anges tillräckligt specificerade i  RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT Verksamhetens kostnader NOT Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.


Företagarna förmåner
spect scan brain

KS2- INDEK Flashcards Chegg.com

euro. 2015. 2016 förändring.