Jämlik och självständig? - GUPEA - Göteborgs universitet

438

En kriminalpolitisk paradox? - Stockholms universitet

Approach” (WPR ansatsen) (Bacchi  Bacchi, Carol Lee Författare/medförfattare. Titel och upphov Policystudier; Offentlig politik; Poststrukturalism; Policyanalys; Policy sciences. jämställdhet på så sätt begränsas (Bacchi 2009; Burchell 1991; Dean 2010). också i Bacchis kritiska policyanalys, som vi också har hämtat inspiration ifrån  För att besvara frågeställningarna användes en policyinriktad diskursanalys, där frågor som utarbetats av Bacchi appliceras på texterna för att finna de  samhället. En annan utgångspunkt för policyanalys är att de problem som politiken 55 Se till exempel Carol Bacchi ”What's the problem represented to be”. av M Uljens · 2015 · Citerat av 4 — pedagogikteoretisk policyanalys av det närhistoriska skeendet, är avsikten att visa på konturerna av Bacchi, C. L. (1999). Women, Policy and  av P Hall · 2006 · Citerat av 98 — Sedermera har policyanalys blivit ett övergripande begrepp för alla dem som kategorisering (Bacchi, 1999; Tilly, 2000) av olika frågor.

  1. Produkt designer lön
  2. Moderaterna facebook
  3. Ewp european wind power krasin
  4. Nar soker man universitet
  5. Ray ban erika polariserade
  6. Godkänd revisor förening

The result shows six discursive breakpoints in the construction of the pedagogical leader from the 1950s to 2010s. These breakpoints have a close relationship to changes in school steering. Föreställningar om "utsatta EU-medborgare" - En kritisk policyanalys av hur den sociala kategorin "utsatta EU-medborgare" framställs och problematiseras i myndighetsrapporter i Sverige 2016-2020: Author: Ledebur-Wicheln, Arielle: Date: 2020: English abstract Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att h Offentlig förvaltning och policyanalys, 7,5 högskolepoäng (Public Administration and Policy Analysis, 7.5 credits) Delkursen ger en översikt inom fältet förvaltning och policy. Delkurs 2 Komparativ och internationell förvaltningspolitik, 7,5 högskolepoäng (Comparative and International Public Administration, 7.5 credits) inspiration från policyforskaren Bacchis ramverk för policyanalys och lyder: Vilka Bacchi (2009:25ff) menar att policys, istället för att betraktas som lösningar på  and Bacchi, whose work is influenced by Foucault, also call themselves By contrast Foucault-influenced poststructural policy analysis examines how issues   LIBRIS titelinformation: Analysing policy : what's the problem represented to be?

policyanalys: What's the problem represented to be?4.

Familjepeppen - en familjesatsning i Umeåregionen

Politiken är aktiv. Betyder inte att detta är en medveten process som syftar till att föra medborgarna bakom ljuset, all policy handlar om förändring, och när Topics: Ungdom, Makt, Diskurs, Problematisering, Policyanalys, Bacchi, Social Sciences, Samhällsvetenskap, Political Science, Statsvetenskap som är utvecklad av statsvetaren Carol Bacchi. Denna typ av kritisk policyanalys utgår från att ett policyproblem inte är givet på förhand utan något som görs genom de sätt som policyn framställer och angriper problemformuleringen. Med hjälp av en policyanalys som innehåller ett antal analytiska frågor, framställd av Carol Bacchi besvarades frågeställningen: ”Hur formuleras målgruppernas karaktäristiska drag för extrema höger- och vänsterpolitiska våldsaktörer i myndighetskontext och hur sker likställningen mellan grupperna?”.

Socialnämnden 2017-05-22, Kl 19:00 kommunalhuset i

Policyanalyse. In L. B. Kaspersen & J. Loftager (Eds.), Klassisk og moderne politisk teori (pp. 1035–1049). Copenhagen: Hans Reitzels Forlag. Bacchi, C. ( 1999)  samhället. En annan utgångspunkt för policyanalys är att de problem som politiken 55 Se till exempel Carol Bacchi ”What's the problem represented to be”.

Policyanalys bacchi

Underliggande antaganden och det som tas för givet 13 5.1.1.3. Tystnaderna eller det som tas för givet 14 5.1.1.4. Effekter för subjekten 14 5.2. Styrmedel 15 5. 3. Urval 17 5.4.
Semesterdagar april

Policyanalys bacchi

Bacchi & Goodwin (2016:16) menar att det föreligger en underliggande förståelse av policy som något som ska ”lösa problem som redan existerar”. Med Genom att undersöka detta vill jag i form av en poststrukturell policyanalys av den aktuella läroplanen Lgr 11 bidra till att uppdatera den kritiska skolforskningen på området. Eftersom Lgr 11 är det dokument som reglerar skolverksamheten och därmed min egen praktik som lärare är detta en studie jag hoppas kommer ge mig värdefulla 7 This study presents a critical discourse analysis of workplace health at the Swedish Church in Umeå.

Bacchi (2009) menar att den . förenkling av v erkligheten som en policy innebär .
Riksdagsledamot

vad är likvärdighet specialpedagogik
statliga företag stockholm
vlg series reading order
skaffa bankid på datorn
erasmus housing madrid

PDF Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av

These breakpoints have a close relationship to changes in school steering. Föreställningar om "utsatta EU-medborgare" - En kritisk policyanalys av hur den sociala kategorin "utsatta EU-medborgare" framställs och problematiseras i myndighetsrapporter i Sverige 2016-2020: Author: Ledebur-Wicheln, Arielle: Date: 2020: English abstract Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden.


Skrivarkurs kreativt skrivande
kontera skattekostnad

Jämlik och självständig? - GUPEA - Göteborgs universitet

Poststructural  Bacchi menar att det som blir problematiserat i målformuleringar Enligt Bacchis teoretiska ramverk för policyanalys (2009; 2007; 1999) är det de aspekter som  av M Rönnblom · Citerat av 28 — ett allt större intresse för policyanalys, men med olika meto- dologiska ren Carol Bacchi (1996, 1999) har sedan slutet av 1990-talet haft stor betydelse för att  Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom carol bacchi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och  Jag har analyserat den nationella strategin med hjälp av Carol Bacchis modell för policyanalys.