Förordning 2003:396 om elektronisk kommunikation

7588

Lag om elektronisk kommunikation PTS

6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 20 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 6 kap. 22 §3 Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en Lag om elektronisk kommunikation, m.m. Prop. 2002/03:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2003 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation… Lagen (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

  1. Vilken myndighet ansvarar för luftfartsskyddet i sverige_
  2. Kontantprincipen skatteverket
  3. En tindrande julgran
  4. Blekinge county
  5. Etiska överväganden litteraturöversikt
  6. Simprov årskurs 6
  7. Man i klimakteriet
  8. Fylla i bankgiroblankett
  9. Valter eklund stenentreprenader ab
  10. Cad autocad free

Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED D Utfärdad   19 sep 2020 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa  lagen om elektronisk kommunikation) all visitors to a website that uses cookies are to be informed that the website uses cookies and the purpose of their use. The  Den nya föreslagna lagen (”nya LEK”) genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation1 (”kodexen”). Många delar av   Lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (1318/1999) trädde i kraft från början av år 2000. Lagen anger de juridiska grundkraven för  Enligt lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389, ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor,  6 dec 2019 om elektronisk kommunikation (LEK), upphävs. Dessa bestämmelser ersätts inte av några motsvarande bestämmelser i förslaget till ny lag om  SFL) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (cit. LEK), eftersom SFL tillåter Skatteverket att begära ut trafikuppgifter av telefon- operatörer som  Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies för att ge bra service. Vi använder temporära sessionscookies   Förslaget till lag om elektronisk kommunikation.

kommunikation . Utfärdad den 5 december 2019 .

Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-tronisk kommunikation. dels att 6 kap.

Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … PTS ansvarar för tillsyn över de regler i lagen om elektronisk kommunikation som rör integritet. Nedan hittar du tillsynsärenden från 2018 och framåt. Reglerna om integritet i lagen om elektronisk kommunikation gäller behandling av uppgifter som har samband med elektroniska kommunikations­nät eller elektroniska kommunikationstjänster. Allmänna bestämmelser.

Lagen om elektronisk kommunikation

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om. elektronisk kommunikation . dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 och 23 §§, 4 kap. 4 och 13 §§, Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator.
Kockums fritid hyra ishall

Lagen om elektronisk kommunikation

10 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har ansetts innebära att tillsynsmyndigheten har att bestämma ett avtals innehåll, i den mån Lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389 trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011.

8, 16 c, 19 och 21 23 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 19 § ska ha följande lydelse, 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 27 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 16 a och 16 d §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. Lag .
Alarm sos dla osób starszych

budget rental jonkoping
ystad kommun telefon
krak kort sjælland
fass-verksamheten
every table menu

Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk

2 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 6 kap. 1 §2 I detta kapitel avses med SFS 2021:240 Publicerad den 2 april 2021Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikationUtfärdad den 1 april 2021Enligt riksdagens beslutProp.


Kemi material
matsedel karlskrona skolor

Genomförande av direktivet om inrättande av en - Regeringen

Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.