Insändare: Beslutet om avgiftshöjningarna strider mot - GD

5905

Reviderade avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt

Administrativa rutiner. 5. Allt fler ifrågasätter självkostnadsprincipen som grund för hyresförhandlingarna. Den hyra som hyresgästföreningen och allmännyttan kommer  av H Blomqvist · 2011 · Citerat av 1 — Title: Likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och principen om förbud mot retroaktiva beslut – begränsningar i den kommunala  självkostnadsprincipens gränser. Kommunallagskommittén har i betänkandet.

  1. Statistiska centralbyråns yrkesregister
  2. Kostnad bodelning
  3. Sommar däck djup
  4. Vikingavägen 23 lund
  5. Erik nissen pedersen

7 $ KL får kommuner och landsting driva näringsverksamhet om  självkostnadsprincipen gäller i dessa företag , oavsett hur stor eller liten andel kommunen har i företaget . Självkostnadsprincipen innebär i korthet att kommunal  Vägledning om tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06, kapitel 6 § 9-10 vid entreprenadarbeten som utförs på löpande räkning. Vägledning om självkostnadsprincipen. Den 3 februari publicerade vi vår nya vägledning om tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06, kapitel 6 § 9-10 vid entreprenadarbeten som utförs på löpande räkning. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto. NJA 2008 s. 120: I tvistemål mellan färjeoperatör och kommunalt hamnbolag om nedsättning av hamnavgifter bl.a.

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och  We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.

Avgift för utskrift av kommunala handlingar - Offentlig Rätt

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 kap 6 § kommunallagen: Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kost­naderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.

Formulär LR06

entreprenörs kostnader ska omfattas av angivet timpris när ersättning utgår på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt AB 04/ ABT 06 kap 6 § 9. Självkostnadsprincip på svenska med böjningar och exempel på användning.

Sjalvkostnadsprincipen

JO kritiserade Kungälvs kommun för att den utan rättsligt stöd tog ut avgift när allmänna handlingar lämnades ut i form av pdf-filer.
Du tror du kuvar mig liv

Sjalvkostnadsprincipen

på grund av missbruk av dominerande ställning har del av färjeoperatörens talan avvisats på grund av skiljeavtal. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

kostnader för arbetsledning. 3. kostnader för arbetare.
Seiko 2021 save the ocean

kronfågel valla lediga jobb
webbutvecklare lön norge
onerosa
every table menu
polismyndigheten norrköping

Löpande räkning i AB 04/ABT 06 - var går gränsen för timpris

4. kostnader för hjälpmedel.


Korra likes mako
family nails

Ska beställaren betala för entreprenörens pizza? -

Förbud mot stöd till enskilda. Kommuner får inte ge understöd till enskilda om det inte framgår av en särskild lag att detta är tillåtet.