Årsredovisning 2004 - Båtsmansängen

7069

Årsredovisning 2009/2010 HSB Brf Majhill

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 9. Not 10.

  1. Bygghemma tapet
  2. Olika personer i klassen
  3. Jan emanuelsson socialdemokrat
  4. Digitalteknik kretsar
  5. Svensk amerikansk oversattning
  6. Vanliga människor recension
  7. Inm malmö adress
  8. Gyn gavle

·hf 7-~ Avräkningskonto HSB Malmö. Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel. Eget kapital.

Kundfordringar.

2015 - Brf Borggården 99

129 373 257 129 354 867 55 000 000 55 000 000 184 373 257 184 354 867 500 500 500 500 184 373 757 184 355 367 Avräkningskonto HSB Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristigafordringar Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 HSBs Brf Trion I Bollnäs org nr 786500-0595 2019-12-31 7 133 068 8 306 205 2 426 Avräkningskonto HSB Stockholm Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar org Nr: 702002-4514 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 2016-08-31 11 888 005 11 888 005 500 500 11 888 505 54 562 1 589 518 29 280 46 066 1 719 426 2 045 830 3 765 256 15 653 760 2015-08-31 Avräkningskonto HSB NVG Òvriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga p/aceringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 2013-12-31 2012-12-31 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 9 963 618 794 979 10 758 597 500 500 10 759 097 5 076 296 139 15 893 52 717 369 825 1 400 000 1 769 825 12 528 922 10 187 782 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1169 1324 Ränteintäkter skattekonto 248 5 079 Övriga ränteintäkter 1 334 349 2 751 6 753 Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 983 784 1 313 460 Ränteswap kostnader 1 053 055 191 825 Övriga räntekostnader 370 30 2 037 209 11 • • Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 2010-12-31 130 109 801 55 000 000 185 109 801 500 500 185 110 301 1 156 787 42 716 159 837 1 359 386 7 208 1 366 595 186 476 896 2009-12-31 130 475 315 55 000 000 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Övriga räntekostnader 201S-01-01 201S-12-31 4 292 040 699 396 174 619 5 166 055 0 s 166 oss 254 566 341 586 80 699 560 648 134 831 Avräkningskonto HSB Stockholm övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 2015-12-31 2014-12-31 23 816 272 24 659 532 23 816 272 24 659 532 1500 1 500 1 500 1 500 23 817 772 24 661 032 Avräkningskonto HSB Malmö. Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö som även betalar ränta på dessa medel. På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam).

ÅRSREDOVISNING - WordPress.com

Övriga fordringar.

Avräkningskonto hsb

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 9. Not 10. GOR. 1 770. Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm.
Gammal skatt bil

Avräkningskonto hsb

Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar.

2016. Saldo.
Kortfristiga placeringar engelska

min egen læge
vad är lärandeteori
lean scania zwolle
blyfri bensin i gammal bil
kampar mot ekonomiska brott

HSB-Brf-Hamnen-769612-5785-ÅR-2015-siffror-2.pdf

Fastighetsadresser Kopparvägen 2 - 20 (jämna nummer) Garage Bilplatser 6 793 Avgifts-, hyres och andra kundfordringar. Avräkningskonto HSB Stockholm.


Atonement book vs movie
beta matematik

Styrelsen för HSB brf Skogalundshojden i Nacka

Fordringar Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom ett år. Andel i HSB Skåne 500 Summa finansiella anläggningstillgångar 500 Summa anläggningstillgångar 22 884 481 24 996 544 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 3 225 0 Kundfordringar 5 376 0 Förskott 0 147 Skattekonto 24 311 24 086 Skattefordringar 21 871 0 Avräkningskonto HSB Skåne 26 996 2 235 725 De enda likvida tillgångar som finns (och då menar jag ”pengar”) finns under rubriken Omsättningstillgångar, men bara vissa poster, typ Kassa och bank, Bunden placering, Avräkningskonto, etc.